0555 090 87 37 satis@sfpturkey.com.tr

Mesafeli Satış Sözleşmesi

                                                                                                                                                     SATIŞ KOŞULLARI
1-TARAFLAR :

ALICI : https://sfpturkey.com.tr web adresinden alışveriş yapan müşteri.
SATICI Ünvanı : SFPTURKEY ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2-KONU : İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI' ya ait https://sfpturkey.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların yasal hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
SFPTURKEY tarafından kabul edilen ve müşteri tarafından verilen tüm siparişler aşağıdaki şart ve koşullara tabiidir. Şirketimize yazılı sipariş verildiği andan itibaren müşteri aşağıda yazılı maddeleri aynen kabul etmiş sayılır. Sözlü görüşmelerde yapılan anlaşmalar ancak ve ancak yazılı teyit edildiği takdirde geçerlilik kazanır. https://sfpturkey.com.trweb sitesinde görülen tüm ürün ve hizmetler için verilen siparişler, ALICI tarafından açıkça işbu satış şart ve koşullarında kabul edilir. SFPTURKEY tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetler için açıkça satış şartlarında aksi belirtilmedikçe ve SFPTURKEY yetkilisi tarafından yazılı olarak kabul imzası verilmedikçe, başka sözleşme veya şart ve koşullar geçerli olmayacaktır.

3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN & ÜRÜNLER / ÖDEME BİLGİLERİ
3.1 Müşteri tarafından internet sitemiz üzerinden alınacak tüm ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) https://sfpturkey.com.tr adresli sitemizde yayımlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilir.
3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3 İşbu sözleşmeye konu ürün ya da ürünlerin sevkiyat masrafı olan kargo ücreti alıcı tarafından ödenir.
Alıcının siteden satıcı tarafından belirlenecek fiyat limitinin üzerinde sipariş vermesi halinde kargo ücreti satıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, kendisi tarafından karşılanacak kargo ücretine ilişkin alışveriş tutarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Alıcı tarafından özel kurye ile teslimat talep edildiği takdirde, kargo ücreti alışveriş tutarından bağımsız olarak alıcı tarafından ödenir.
3.4 Satıcıya ait internet sitesinde yayınlanan fiyatlar sözleşme konusu mal ya da hizmetin KDV hariç satış fiyatıdır. KDV ödeme aşamasında ilan edilen satış fiyatına ayrıca eklenir.

4- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SFPTURKEY ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Barbaros Mahallesi Bekir Sıtkı Sezgin Sokak No.8/2 Koşuyolu Üsküdar İstanbul
0212 270 57 37 - 0212 270 57 32 - www.sfpturkey.com.tr - info@sfpturkey.com.tr
4.1 Sözleşme konusu her bir ürün, ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Öngörülen teslim süresi sipariş tarihinden itibaren 30 gündür. Ancak, sipariş verilen ürünün ithal bir ürün olması durumunda teslim süresi 30 günü aşabilir. Bu durumda alıcı ayrıca bilgilendirilecektir. Münhasıran kargo firmasından kaynaklanan gecikme satıcıya yükletilemeyecektir.
4.2 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.3 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.
4.4 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
4.5 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 4.6 ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde SATICI siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

5. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.
5.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul eder.
5.3. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona erecektir.
SFPTURKEY ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Barbaros Mahallesi Bekir Sıtkı Sezgin Sokak No.8/2 Koşuyolu Üsküdar İstanbul
0212 270 57 37 - 0212 270 57 32 - www.sfpturkey.com.tr - info@sfpturkey.com.tr
5.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul etmektedir.
5.6 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edecektir.
5.7 ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.
5.8 Alıcı ürünün tesliminden sonra ve mümkün olan en kısa zamanda teslim aldığı ürünleri Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda mevcut ayıba ilişkin hükümler doğrultusunda incelemekle ve bildirim yapmakla mükelleftir. Müşteri herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde, ürünlerin siparişe her bakımdan uygun olarak teslim edildiği, ürünlerde herhangi bir kusur veya eksiklik bulunmadığı ve Müşteri’nin de teslim edilen malları kabul ettiği kabul edilir.

6.KATALOGDAKİ HAKLAR
SFPTUKRKEY web sitesinde ve katalogları içeriğinde bulunan fikri mülkiyet hakları ile stok numaralarının tamamen veya kısmen sahibidir ve Müşteri, SFPTURKEY’in önceden yazılı izni olmadan bunların çoğaltılmasının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Buradaki “Mücbir Sebep” deyimi, Kanunda sayılan hallerle sınırlı olmak üzere her iki tarafın da kontrolü dışındaki herhangi bir sebep anlamına gelmektedir. Mücbir sebep, sözleşmede söz edilen her iki tarafın performans ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz fakat bu mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesine neden olur. Mücbir sebepten dolayı yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf, süratle diğer tarafı bilgilendirmek, mücbir sebepten dolayı tedbir alınmasını sağlamak durumundadır. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz, ertelenmiş olan yükümlülükler acilen yerine getirilir. Eğer, bununla beraber bir tarafın yükümlülüğünü geciktiren bu mücbir sebebin süresi ardışık 30 günü geçtiği ve mücbir sebep ortadan kalkmadığı taktirde, taraflara sözleşmeyi fesih hakkını verir ve sözleşme bu tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.
8. YETKİLİ MAHKEME
Müşteri tarafından verilen tüm siparişler yukarıdaki Şart ve Koşullara temel alınarak uygulanacaktır ve Türk Kanunları’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri'nin münhasır yetkisini kabul ederler.
9. YÜRÜRLÜK
SFPTURKEY ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Barbaros Mahallesi Bekir Sıtkı Sezgin Sokak No.8/2 Koşuyolu Üsküdar İstanbul
0212 270 57 37 - 0212 270 57 32 - www.sfpturkey.com.tr - info@sfpturkey.com.tr
ALICI, internet sitesine üyelik kaydını oluşturduğu anda işbu sözleşmenin tüm şartları ile internet sitesinde ayrıca düzenlenmiş bulunan iptal, iade ve değişim prosedürü ile garanti kapsamını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde satış sözleşmesinin, üyelik sözleşmesinin ve iptal, iade ve değişi prosedürünün sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Kategoriler
Marka

SİTEMİZDE ARAYIN